Κωνσταντίνος

Η βάπτιση του Κωνσταντίνου στο Χολαργό Αττικής.