Bike Show 2015

Custom Bikes, Chopper Motorcycles & Harley Davidson Bikes  στο Άλσος Περιστερίου.