Βασίλης & Μαριάννα

Ένας διαφορετικός πολιτικός γάμος, στο νοσοκομείο “Παμμακάριστος”.

Βασίλης & Μαριάννα.